Zasady szkoły podstawowej Kaleidoscope MAT i Christ Church

Zasady Kalejdoskopu MAT:

Szkoła podstawowa Christ Church jest częścią Kaleidoscope Multi-Academy Trust. W związku z tym, we wszystkich szkołach Kalejdoskopów obowiązuje szereg centralnych zasad:

Podręcznik finansowy akademii 2020-2021

Polityka rachunkowości

Ustalenia przyjęć do szkół kalejdoskopowych 2021-2022

Postępowanie dorosłych wobec personelu i polityki wobec uczniów

Polityka przeciwdziałania oszustwom, przekupstwu i korupcji

Zasady oceny i zdolności

Plan ciągłości działania

Polityka konkurencyjna

Zasady i procedura reklamacji

Polityka ochrony danych

Polityka dotycząca wyznaczonego nauczyciela (opiekującego się dziećmi)

Zasady dotyczące wczesnych lat początkowych (EYFS)

Polityka równości

Zasady wykluczania

Polityka finansowa

Zasady dotyczące prezentów i gościnności

Procedura rozpatrywania skarg

Polityka inwestycyjna

Polityka urlopowa

Zakres uprawnień LGB

Zarządzanie polityką i procedurą obecności

Polityka dotycząca nowo wykwalifikowanego nauczyciela (NQT)

Polityka wynagrodzeń

Polityka prywatności rodziców / opiekunów

Pracownicy ds. Prywatności

Polityka oceny ryzyka

Ochrona i polityka ochrony dzieci

Kodeks postępowania pracowniczego 2020

Polityka dotycząca wydatków na personel

Wspieranie uczniów w polityce chorób

Zasady dotyczące dodatków dla powierników i prezesów

Polityka dotycząca dokuczliwych skarg

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka szkoły podstawowej Christ Church:

Polityka dostępności

Polityka PSHE (edukacja osobista, społeczna, zdrowotna)