Sport Premium

Po sukcesie Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r. Rząd zgodził się finansować szkoły podstawowe przez kilka następnych lat, aby zapewnić trwałe dziedzictwo igrzysk i rozwijać radość ze sportu i aktywności fizycznej dzieci od najmłodszych lat.

Dofinansowanie jest jednorazową kwotą w wysokości 8 000 GBP plus 5 GBP na ucznia. Fundusze te są wyodrębnione, a szkoły muszą zachować przejrzystość w sposobie ich wydawania.

Sport jest ważną częścią naszego szkolnego programu nauczania, a doskonałość i radość z uczestnictwa w sporcie, obok silnych możliwości kulturowych, wspiera postępy w nauce, umiejętności społeczne i dobre samopoczucie dzieci.

 

Podsumowanie, w jaki sposób wydano te fundusze i jaki wpływ na nasze usługi sportowe, można uzyskać w załączonym dokumencie.

          Polityka dotacji Sports Premium 2016/17

Plan grantów S Ports Premium i ocena 2017/18