Umowa Domowa Szkoła

Wszystkie szkoły muszą zawrzeć umowę między domem a szkołą, aby stworzyć integracyjną kulturę uczenia się, w której wszystkie dzieci będą miały wyzwanie w swoim myśleniu, aby osiągały jak najlepsze możliwości i starały się uczyć przez całe życie.

Rodzice, szkoła i same dzieci ciężko pracują, aby umożliwić naszym uczniom stanie się szanowanymi obywatelami, aby mogli wnosić cenny wkład na poziomie lokalnym, globalnym i przyczyniać się do zrównoważonej przyszłości naszego świata.

 

Można to zrobić najskuteczniej, gdy wszyscy pracownicy, rodzice i dzieci rozumieją swoje obowiązki i wspólnie pracują nad tymi samymi celami, jak określono w naszej umowie dom-szkoła.

Mamy nadzieję, że będziesz w stanie znaleźć czas, aby podzielić się umową ze swoim dzieckiem, podpisać ją i odesłać do sekretariatu szkoły, gdzie będziemy ją przechowywać wraz z dokumentacją Twojego dziecka

          Umowa dom-szkoła